Klicka på bilden för att starta bildspelet!

Antal bilder: 34
 
 
Med Sols kring Danmark (2005)
 

Med Sols Kring Danmark

26 juli - 6 augusti 2005. Malmö, Köge, Bögeström, Smålandsfarvand, Svendborg, Ärrösköbing, Kaiser Wilhelm Kanal, Brunsbüttel, Helgoland, Ankring i Limfjorden, Thisted, Lögstör, Hals, Vinga, Göteborg. Distans, 710 sjömil.