Föreningen Jakten Brantevik - Segla med Hoppet! 
Vädret i Simrishamn
 3 °C
  
Vind: 9.9 m/s i riktning SSE
Lufttryck: 1006.2 hPa
Tid: 13:49 - Torsdag 3/12
Väderdata från yr.no
 
 
Senaste nytt från bryggan!
 

Kallelse till Årsmötete 2020

2020-06-21

Medlemmarna i Föreningen Jakten kallas härmed till

ordinarie årsmöte söndagen den 19 juli 2020.

 

Plats: På Jakten Hoppets däck.

Tid: Klockan 14.00.

 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2020-06-30


Dagordning vid årsmöte med

Föreningen Jakten 2020-07-19

 

 

                               1.  Årsmötets öppnande

                               2.  Årsmötets stadgeenliga utlysande

                               3.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

                               4.  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

                               5.  Föredragning av föregående årsmötesprotokoll

                               6.  Styrelsens verksamhetsberättelse

                               7.  Kassaberättelse

                               8.  Revisionsberättelse

                               9.  Ansvarsfrihet för styrelsen

                          10.  Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

                          11.  Motioner till årsmötet

                          12.  Val av ordförande och kassör

                          13.  Val av styrelseledamöter

                          14.  Val av styrelsesuppleanter

                          15.  Val av övriga funktionärer

                          16.  Val av två revisorer

                          17.  Val av revisorssuppleant

                          18.  Val av valberedning om två personer varav en sammankallande
.

2020-03-19 
Nyheter - översikt
Klicka på rubriken för att hoppa till nyheten!

2020-06-21
Kallelse till Årsmötete 2020
2020-03-19
.
Nyhetsarkiv
 
 Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK.